Çoğu zaman!

Çoğu zaman pek çok şey bir kişiyle başlıyor...

 

İgnacio de Loyola, Hristiyan olmuş eski bir İspanyol askeri...15 Ağustos 1534'te, Paris'te, altı öğrenciyle birlikte Societas Jesu'yu kuruyor...İsa Cemiyeti veya İsa Topluluğu...meşhur adlarıyla, Cizvitler...tekil hali de Cizvit tabii...

 

Hristiyan tarikatı kabul ediliyor fakat bizim bu taraftan bakınca, tarikâtten ziyade cemaat...her neyse, bir asır içerisinde Cizvitler, Avrupanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden birisi haline geliyorlar...

 

Loyolalı İgnatiyos artık bir Hristiyan azizi...Aziz Loyolalı İgnatiyos S.J...anlamışsınızdır, S.J, Societas Jesu'nun kısaltması...bir ismin sonunda S.J görünce bileceğiz ki o bir Cizvit...

 

Cizvitleri başarıya götüren iki hat var, daha doğrusu bir ve devamı...misyonerlik ve okullar açmak...isterseniz, her zaman, göze batmadan her türlü toplum içerisinde, o toplumun insanları ile aynı düzeyde ve uyum içerisinde yaşama kabiliyetlerini de ilave edebilirsiniz...

 

Meşhur Meninski...kendisi meşhur da tam adı pek bilinmez...François à Mesgnien Meninski...dile ilgi duyuyorsanız, daha başlamadan Meninski ile karşılaşırsınız...

 

Pek çok kelime için, ''Tarihte En Eski Kaynak'' daima Meninski'nin Thesaurus'u dur...o kelimeler ilk defa orada yazıya geçmişlerdir...pek kıymetsiz kanaatime göre, ''Din'' bahsinde Eliade ne ise ''Dil'' bahsinde de Meninski odur...

 

Fransa'nın bir kasabasında doğup Viyana'da ölüyor...1620-1698...lugat telif ettiği diller...Latince, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Lehce, Türkçe, Arapça, Farsça...

 

Bir Lehçe, bir Fransızca ve iki İtalyanca dil bilgisi kitabı var...haydi şaşırtayım sizi...bir de Türkçe dilbilgisi kitabı var...''Grammatica Turcica''...

 

Dikkat buyurunuz lütfen...Grammatica Turcica yedi bölüm...Birinci bölümde harf ve seslerin karakterleri ile imlâ, ikinci bölümde isim yapısı, ismin çeşitleri ve halleri, üçüncü bölümde zamirler, dördüncü bölümde fiiller ve bunların zaman ve şahıslara göre çekimleri, beşinci bölümde zarf, edat, bağlaç ve ünlemler, altıncı bölümde kelime grupları, yardımcı cümle ve çeşitleri, yedinci bölümde aruz vezni, özellikleri ve kalıpları ile kafiye ve seci yer alıyor...

 

Meninski eğitimini Roma'da bir Cizvit okulunda, felsefe, mantık, metafizik, fizik, matematik ve ilâhiyat okuyarak yapıyor...